سه شنبه 19 آذر 1398

امور سیاسی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:54 ویرایش : ‎1394/04/11 19:55 بازدید: 1669

شرح وظایف

 • انجام امور مربوط به تلكس ، فاكس ، بی سیم و تلفن
 • بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایی كه از جانب نمایندگان مجلس مطرح و یا مكاتبه می شود
 • طرح و تعقیب دعاوی كیفری مربوط به فرمانداری
 • رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی
 • بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین
 • رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت
 • مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن
 • پیش بینی های لازم برای تشكیل جلسه مربوط به كشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و ...)
 • مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی
 • پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین
 • جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق
 • تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشكلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و كارگری و غیره
 • كسب اخبار و اطلاعات در مورد عملكرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص
 • تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه
 • تهیه صورتجلسات كمیسیون قاچاق ، سرقت و كمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه
 • ارائه پیشنهادات و راه حل های ممكن در جهت رفع مشكلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی
 • تشكیل جلسه كمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات
 • پیگیری امور مربوط به تشكل های سیاسی
 • جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعكاس به فرماندار و ...
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی