سه شنبه 21 آبان 1398

معرفی فرماندار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:10 ویرایش : ‎1396/01/16 14:36 بازدید: 2763

محمدرضا محسنی

فرماندارشهرستان شفت

مدرک تحصیلی  :کارشناسی ارشد

 خلاصه سوابق اجرایی و مدیریتی:

فرماندارشهرستان شفت

معاون اداره کل اتباع وامورخارجه استانداری گیلان

معاون فرماندارفومن

 

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی