سه شنبه 19 آذر 1398

فرصت های سرمایه گذاری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/13 10:50 بازدید: 1867

شهرستان شفت داری یک شهرک صنعتی واقع در روستای خرفکل بخش احمد سرگوراب میباشد که از مهمترین واحدهای صنعتی فعال شهرستان مهتاب بافت گیلان ، نیکان چوب پلاست ، لوله گستر کادوس ، زرگون تاک شمال ، پوشش خزرفوم شمال ، دستمال راد حدیث که مجموعا 290نفراشتغالزائی دائم نموده اند.

این شهرستان با ظرفیت 14300هکتار برنجکاری ، 2300هکتارباغات چای ، 4400 هکتار میوه ، 1600هکتار سیفی کاری و190000راس دام و19 واحد دامداری صنعتی و44 واحد مرغداری ، 6680

 

کندو عسل ، 612 استخر پرورش ماهی ، آببندان پرورش ماهی 752 ، 13000هکتارمرتع و32000هکتارجنگل دارای پتانسیل خوبی دربخش کشاورزی وایجاد اشتغال میباشد.

ضمنا تکمیل شهرک دامپروری زردکام واحداث میدان خریدوفروش ، احداث وایجادبانک نشاء برنج، احداث شرکتهای مکانیزاسیون کشاورزی  از فرصتهای سرمایه گذاری بخش کشاورزی درشهرستان شفت محسوب میشوند.

ضمنا صنایع دستی این شهرستان درایجاد اشتغال  واقتصاد شهرستان نقش بسزائی دارد که از مهمترین آنها بافت لباسهای پشمی ، حصیربافی ، نمدمالی ، سفالگری اشاره نمود.

 

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی