دوشنبه 29 مهر 1398
معاون فرماندار شفت :

با افزایش سطح آگاهی ها می توان از گسترش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان جلوگیری کرد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/10/22 11:23 بازدید: 437

اولین جلسه ستاد شهرستانی پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به ریاست معاون فرماندار شفت و با حضور مسوولین ادارات ذیربط در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.

رحمت حیدری نژاد در این جلسه  با اشاره به اهمیت این بیماری و ارتباط آن با سلامت عمومی جامعه و ایفای نقش مهم دامپزشکی در پیشگیری و مقابله با آن افزود : با توجه به حساسیت موضوع آنفلوآنزای حاد پرندگان و به منظور پیشگیری و مقابله با موارد احتمالی بروز بیماری و راهکارهای ارایه شده همه دستگاهای مرتبط می بایست با دامپزشکی شهرستان همکاری لازم را داشته باشند.

معاون فرماندار شفت با بیان اینکه بخشداران ، دهیاران و شوراهای اسلامی برای ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به این بیماری اقدامات لازم را با هماهنگی دامپزشکی شهرستان انجام دهند افزود : با افزایش سطح آگاهی ها می توان از گسترش این بیماری جلوگیری کرد.

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی