سه شنبه 19 آذر 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1396/01/16 11:14 بازدید: 2958

دفتر فرماندار
تلفن : 01334782401
نمابر : 01334782384

دفتر معاون
تلفن : 01334782629

روابط عمومی
تلفکس : 01334784540

حراست
تلفکس : 01334785466

امور اداری و مالی
تلفکس : 01334785465

بخشداری مرکزی

تلفکس:01334782335

بخشداری احمدسرگوراب:

تلفن :01334793200

آدرس :شفت - خیابان 17شهریور    کدپستی :68435-43541

 

فرم ارسال ایمیل
فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی