سه شنبه 19 آذر 1398

معرفی بخشدار مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:44 ویرایش : ‎1394/07/11 13:35 بازدید: 2687

 

معرفی  بخشدار مرکزی شفت

بخشدارمرکزی شفت

 

غلامرضاپورباقر

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی علوم سیاسی میباشد.

ایشان قبل از سمت بخشدارمرکزی کارشناس امورسیاسی وانتخابات  فرمانداری شهرستان شفت  ومسئول دبیرخانه شورای تامین شهرستان شفت بوده است

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی