سه شنبه 19 آذر 1398

درباره بخش مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:43 ویرایش : ‎1396/01/16 14:16 بازدید: 2305

درباره بخش مرکزی

بخش مرکزی شهرستان شفت دارای دودهستان جیرده وملاسرا ویک شهرشفت میباشد

دربخش مرکزی  45دهیاری وجوددارد .

این بخش از لحاظ مناطق گردشگری دارای نقاط منحصربفردمیباشد که روستای چماچا، مژدهه ،کمسار،گیلده میباشد

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی