درباره بخش احمدسرگوراب

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/15 09:07 ویرایش : ‎1396/01/16 14:22 بازدید: 2743

درباره بخش احمدسرگوراب:

بخش احمرگوراب شهرستان شفت دارای دودهستان چوبرونصیرمحله ویک شهراحمدسرگوراب میباشد

دربخش احمدسرگوراب 41دهیاری وجوددارد .

این بخش از لحاظ مناطق گردشگری دارای نقاط منحصربفردمیباشد که ازجمله دوزیارتگاه به نامهای امامزاده ابراهیم (ع) وامامزاده اسحاق (ع) که هرساله شاهد زائران زیادی از اقصانقاط کشورهستند.

ازجمله مناطق گردشگری آبشاردودوزن درمنطقه سیاهمزگی وآبشار وزنگاه درویسرود میباشد

 

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی